§ 664 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8498 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6399/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

5.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yksityisten maanomistajin aloitteesta on tullut vireille asemakaavamuutos nro 8498. Asemakaavan toteuttaminen edellyttää vaihtokirjan tekemisistä maanomistajan ja kaupungin kesken. 

Ehdollisella vaihtokirjalla maanomistajat luovuttavat kaupungille Haga-nimisen tilan 837-609-1-1 lukuunottamatta asemakaavan muutosehdotuksen mukaisia kaavatontteja 837-265-2606-1,837-265-2606-2, 837-265-2606-3, 837-265-2606-4, 837-265-2597-12 ja  837- 265-2597-13 sekä kaavatonttien 837-265 2600-5, 837-265-2600-6, 837-265-2600-7 ja 837-265-2600-8 muodostusosat tilasta Haga 837-609-1-1.  Kaupunki luovuttaa maanomistajille tilasta 837-609-1-226 noin 187 m2:n suuruisen määräalan, joka käsittää asemakaavamuutosehdotuksen nro 8498 mukaisiin kaavatontteihin 837-265-2600-5, 837-265-2600-6, 837-265-2600-7, 837-265-2600-8 kuuluvat muodostusosat.

Kaupungin saaman alueen arvo on 102 000,00 euroa ja kaupungin luovuttaman määräalan arvo on 20 000,00 euroa. Tasinkoa ei erikseen makseta, koska erotus on huomioitu maankäyttösopimuskorvauksessa.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja yksityisen maanomistajan välisen, asemakaavan nro 8498  muutokseen liittyvän, 4.11.2020 allekirjoitetun ehdollisen vaihtokirjan.

Ehdollisella vaihtokirjalla sovitaan asemakaavamuutoksesta nro 8498 kaupungille aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamisesta. Lisäksi osapuolet ovat tämän vaihtokirjan allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoittaneet maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen erillisen maankäyttösopimuksen.

Tämä vaihtokirja koskee ********* omistamaa kiinteistöä 837-609-1-1 sekä Tampereen kaupungin omistamaa kiinteistöä 837-609-1-226. Liite on salainen Tietosuojalain 29 § perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Liitteenä oleva, kaupungin sekä ********* välinen, asemakaavamuutokseen nro 8498  liittyvä, 4.11.2020 allekirjoitettu vaihtokirja hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere