§ 638 Asemakaavan n:o 7276 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6260/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

28.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Multisillassa sijaitseva asemakaava-alue n:o 7276 on hyväksytty 28.10.1998. Kaavatonttiin 837-325-6541-2 kuuluu noin 115 m2:n suuruinen muodostusosa tilasta 837-581-1-102, joka on Tampereen kaupungin omistuksessa. Muu muodostusosa, joka on tilaa 837-581-1-129, on yksityisen maanomistajan omistuksessa. Kaavatontti 837-325-6541-2 on osoitettu asemakaavassa erillispintalojen korttelialueeksi (AO). Kaavatontin 837-325-6541-2 lohkominen rekisteritontiksi edellyttää koko tontin muodostusosien yhtenäistä omistusta.

Asemakaavassa n:o 7276 on tilasta 837-581-1-129 on osoitettu puistoalueeksi (VL-8) noin 1603 m2:n suuruinen alue, joka tulisi saada kaupungin omistukseen. Kiinteistötoimi on neuvotellut tilan 837-581-1-129 omistajan kanssa vaihtokirjan tekemisestä, jonka myötä kaavatontin 837-325-6541-2 muodostusosa  ja puistoalueen osa vaihdettaisiin keskenään. Rasitustodistuksen mukaan tilaan 837-581-1-129 kohdistuu kiinnityksiä. Kaupungille luovutettava määräala tulee olla kiinnityksistä vapaana tai ennen luovutusta tulee olla kiinnityksen haltijan kirjallinen suostutus, että määräala tilasta 837-581-1-129 voidaan luovuttaa kiinnityksistä vapaana.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kaupunki luovuttaa tilasta 837-581-1-102 noin 115 m2:n suuruisen määräalan ********* luovuttaa kaupungille tilasta 837-581-1-129 noin 1603 m2:n suuruisen määräalan. Vaihdettavien alueiden arvot vastaavat toisiaan eikä vaihdon johdosta suoriteta välirahaa. Vaihdettavat alueet luovutetaan kiinnityksistä vapaina. Vaihto tehdään tavanomaisin ehdoin. Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan vaihtokirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere