§ 424 Asemakaavan n:ro 8693 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2906/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

20.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yksityisten maanomistajin aloitteesta on tullut  vireille asemakaavamuutos nro 8693. Neuvotteluissa on sovittu, että maanomistajat luovuttaisivat kaupungille tilan Jokiniemi (kiinteistötunnus 837-585-4-111) ja tilan Riihelä (kiinteistötunnus 837-585-4-110)  lukuunottamatta asemakaavan nro 8693 mukaisiin kaavatontteihin 837-315-5483-5 ja 837-315-5483-6 kuuluvia noin 239 m2:n suuruisia alueita. Tämä maanomistajien pidättämä alue muodostuu noin 169 m2:n suuruisesta määräalasta tilasta Jokiniemi 837-585-4-111 ja  noin 70 m2:n suuruisesta määräalasta tilasta Riihelä 837-585-4-110.

Kaupunki luovuttaisi maanomistajille yleisestä alueesta (kiinteistötunnus 837-126-9903-0 ) asemakaavan nro 8693  mukaiseen kaavatonttiin 837-315-5483-5 kuuluvan noin 4 m2:n suuruisen määräalan.

 

Kaupungin saamien alueiden arvo on yhteensä 2392,00  euroa ja kaupungin luovuttaman määräalan arvo 400,00 euroa. Välirahaa kaupunki maksaisi maanomistajille 1992,00 euroa.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi yhdessä lakimiesosaston kanssa laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja yksityisen maanomistajan välisen, asemakaavan nro 8693 toteuttamiseen liittyvän, 17.4.2019  allekirjoitetun ehdollisen vaihtokirjan.

Liite on salainen Tietosuojalain 29 §:n perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Liitteenä oleva, kaupungin sekä yksityisten maanomistajien välinen, asemakaavan nro 8693 toteuttamiseen liittyvä, 17.4.2019 allekirjoitettu ehdollinen vaihtokirja hyväksytään.

*********luovuttavat Tampereen kaupungille tilan Jokiniemi (kiinteistötunnus 837-585-4-111) ja tilan Riihelä (kiinteistötunnus 837-585-4-110)  lukuunottamatta asemakaavan nro 8693 mukaisiin kaavatontteihin 837-315-5483-5 ja 837-315-5483-6 kuuluvia noin 239 m2:n suuruisia alueita.

Tampereen kaupunki luovuttaa ********* asemakaavan muutosehdotuksen nro 8693 mukaiseen kaavatonttiin 837-315-5483-5 kuuluvan noin 4 m2:n suuruisen määräalan yleisestä alueesta  kiinteistötunnus 837-126-9903-0. Välirahaa kaupunki maksaa maanomistajille 1992,00 euroa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere