§ 513 Asuinhuoneiston vuokraaminen Tampereen vuokratalosäätiöltä osoitteesta Palokallionkatu 2-4 äitiys- ja lastenneuvolakäyttöön Aran poikkeusluvalla

Lataa  Kuuntele 

TRE:4392/10.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki vuokraa Tampereen vuokratalosäätiöltä
(y-tunnus 0155666-8) 74 m2 suuruisen asuinhuoneiston osoitteesta
Palokallionkatu 2-4 B 17, Tampere äitiys- ja lastenneuvolakäyttöön
Aran poikkeusluvalla. Vuokralainen vastaa vuokrattavan tilan
käytöstä edellä mainitun Aran päätöksen mukaisesti eikä voi muuttaa
sen käyttötarkoitusta ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

Vuokra-aika alkaa 24.6.2019 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista
31.1.2020.

Tilan vuokra on 630,38 (alv 0 %) euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi
tulee maksettavaksi vesiennakko 50,00 euroa (alv 0%).
Vuokraan sisältyy korvaus lämmöstä, jätehuollosta ja kiinteistön
tavanomaisesta huollosta. Sähkö ei sisälly vuokraan ja vuokralainen
tekee tästä sopimuksen itse valitsemansa sähköyhtiön kanssa. Vesi
laskutetaan asiakkaalta mittauksen perusteella kaksi kertaa vuodessa
(kesä- ja joulukuussa). Veden hinnan ja vesiennakon suuruuden vahvistaa
vuokranantaja vuosittain. Vuokralainen vastaa edellä mainittujen
velvotteiden lisäksi kustannuksellaan toimintansa aiheuttamista muista
hoitokuluista kuten siivous- ja ongelmajätekuluista.

Sopimusvakuutta ei vaadita.

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa kun vuokra-aika alkaa.
Vuokranmaksukausi on kuukausi ja vuokra sekä siihen liittyvät maksut
suoritetaan kunkin kuukauden 5. päivään mennessä vuokranantajan
määräämään paikaan.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa. Tarkistettua vuokraa
maksetaan tarkistusajankohdasta lukien. Tarkistusajankohta on
kunkin vuoden maaliskuu. Vuokraa voidaan tarkistaa huoneenvuokralain
(AHVL § 32) ja arava- ja korkotukilain määräysten mukaisesti
omakustannusperusteisesti eli vuokrakohteen todellisten käyttö-,
ylläpito- ja pääomakustannusten muutosta vastaavalla prosentilla.
Mikäli vuokranantajan kustannukset valtiovallan, kunnan tms. julkisen
vallan toimenpiteistä johtuen nousevat, vuokranantaja on oikeutettu
korottamaan vuokria tai maksuja samalla määrällä lähinnä seuraavan
kuukauden alusta.

Vuokralainen saa siirtää tämän sopimuksen eli siinä tarkoitetun
vuokraoikeuden velvoitteineen konsernin sisäisen tai kolmannen kanssa
tehtävän liiketoiminnan luovutuksen tai vastaavan yritysjärjestelyn
yhteydessä sillä ehdolla, että vuokranantaja antaa siihen kirjallisen
suostumuksen.

Vuokrasopimukseen ei sisälly autopaikkoja. Autopaikan haltija vuokraa
autopaikan suoraan vuokranantajalta erillisellä sopimuksella.

Vuokralaisella ei ole oikeutta jälleenvuokrata vuokrakohdetta ilman
vuokranantajan erillistä lupaa.

Vuokranantaja luovuttaa vuokrattavan tilan siinä kunnossa kuin se
on sopimuksentekohetkellä. Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman
vuokranantajan kirjallista lupaa toteuttaa vuokraamassaan tilassa
korjaus- tai muutostöitä. Vuokralainen hankkii ja asentaa kaikki
toimintansa edellyttämät koneet ja laitteet sekä huolehtii niiden
huollosta ja ylläpidosta. Vuokralainen huolehtii kustannuksellaan
omaisuutensa ja toimintansa vakuuttamisesta ja vartiointitarpeesta.

Muista sopimusehdoista kuten vuokran tarkistukseen, sopimuksen
siirtoon, tilojen käyttöön, hoitoon ja vakuuttamiseen liittyvistä
vastuista ja velvoitteista on tarkemmin sovittu osapuolten välisessä
vuokrasopimuksessa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti
asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuokrasopimus, jolla Tampereen
kaupunki vuokraa Tampereen vuokratalosäätiöltä (y-tunnus 0155666-8)
74 m2 suuruisen asuinhuoneiston äitiys- ja lastenneuvolakäyttöön
Aran poikkeusluvalla 24.6.2019 alkaen.

Vuokra on 630,38 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Vuokrasuhde on
määräaikainen ja se alkaa 24.6.2019 ja päättyy ilman erillistä
irtisanomista 31.1.2020.

Organisaatiotieto

Tampere