§ 516 Asuntilan Eräveikot r.y.:n ja Särkänperän Hirvimiesten metsästysoikeuden muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4883/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

26.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asuntilan Eräveikot r.y.:lle ja Särkänperän Hirvimiehille on vuokrattu 2018 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteella metsästysoikeus kaupungin omistamien kylien tiloista/tilan osista Kiimajoki/Rajanotko RN:o 1:50 (15.11 ha), Nalli RN:o 1:142 (19,97 ha), Kovero/Isosuo RN:o 1:196 (27,15 ha), Ahoi/Metsä Knuutila RN:o 1:116 (196,0 ha), Soramäki RN:o 1:117 (2,21 ha) ja Valkeejärvi RN:o 3:35 (48,91 ha). Vuokratun metsästysoikeuden koko yhteensä on noin 310 hehtaaria.

Vuoden 2020 vuokra on 157,44 euroa +alv. Vuokra on sidottu indeksiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on päättänyt 13.5.2020, § 65, että noin 12 hehtaarin suuruinen alue Ahoin Kylän tilasta Metsä Knuutila RN:o 1:116 (837-700-1-116) perustetaan luonnonsuojelualueeksi. Sopimusta tulisikin muuttaa siten, että edellä mainittu noin 12 hehtaarin alue poistetaan sopimuksesta.Tilan Metsä-Knuuttila vuokrattavan alueen koko on 1.8.2020 alkaen 184 hehtaaria ja metsästysalueiden koko yhteensä on noin 298 hehtaaria.

Noin 298 hehtaarin suuruiselle alueelle vahvistetaan 1.8.2020 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,72 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 151,98 euroa), lisättynä kulloinkin voimassa olevan yleisen arvonlisäverokannan mukaisella veron määrällä. Muut vuokraehdot säilyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Asuntilan Eräveikot r.y.:lle ja Särkänperän Hirvimiehille vuokratun metsästysoikeuden vuokrasopimusta muutetaan siten, että noin 12 hehtaarin suuruinen alue tilasta Metsä Knuutila RN:o 1:116 (837-700-1-116) poistetaan metsästysoikeuden vuokrasopimuksesta.

Tilan Metsä-Knuuttila alueen koko on 1.8.2020 alkaen 184 hehtaaria ja metsästysalueiden koko yhteensä on 298 hehtaaria.

Noin 298 hehtaarin alueelle vahvistetaan 1.8.2020 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 7,72 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 151,98 euroa), lisättynä kulloinkin voimassa olevan yleisen arvonlisäverokannan mukaisella veron määrällä.

Muut vuokraehdot säilyvät ennallaan. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere