§ 531 Asunto Oy Helsingin Wallininkuja 5- nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti

Lataa  Kuuntele 

TRE:5058/02.04.00/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on siirtynyt Valtiokonttorilta Valtiokonttorin 4.12.2019 tekemällä päätöksellä osakehuoneisto Asunto Oy Helsingin Wallininkuja 5- nimisen asunto-osakeyhtiön *********. Luovutuksen ehtona oli, että kaupunki käyttää omaisuuden tuoton Ikäihmisten virkistysrahastoon. Konsernijohtaja päätti 30.3.2020 § 43 perinnön vastaanottamisesta Tampereen kaupungille.

Osakkeiden myynti annettiin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä teki toimeksiannon Huom! Sunrise Dreams Oy:n kanssa yksinoikeudella välitettäväksi tämä huoneisto. Myyntiin liittyvät kulut maksetaan Ikäihmisten virkistysrahastosta, yritys 1130, kustannuspaikka 113000.  Myynnistä saatavat tulot sijoitetaan Ikäihmisten virkistysrahastoon.

Huoneisto annettiin em. mainitulle välitysliikkeelle myytäväksi.  Hinnanmäärittelyssä on huomioitu kohteelle suunniteltu mm. putkiremontti. Hintapyynniksi asetettiin 170.000 €.

Kohtuullisen myyntiajan jälkeen huoneistosta saatiin kuusi tarjousta, joista korkein oli 197.100,00 euron ostotarjous. Saatu tarjous vastaa kohteen käypää markkinahintaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on asuntojen ja muiden tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Asunto Oy Helsingin Wallininkuja 5- nimisen asunto-osakeyhtiön *********

Velaton kauppahinta on 197.100,00 euroa. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere