§ 473 Asunto Oy Huikkaan Pirtit- nimisen asunto-osakeyhtiön huoneistojen  D28 ja E37 vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4237/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

3.7.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki omistaa osoitteessa Jukolankatu 2, Tampere, olevan Asunto Oy Huikkaan Pirtit huoneistot  D28 ja E37, joiden pinta-ala on yhteensä n. 400 m2. Huoneistoihin liittyy oikeus käyttää yhtiöjärjestyksessä määriteltyä aidattua piha-aluetta. Huoneistoja on käytetty päiväkotitoimintaan. Taloyhtiössä on tehty äskettäin mittava LVIS-remontti. Kohde on tällä hetkellä tyhjillään ja huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat myynnissä. Tampereen Rudolf Steiner- lastentarhan kannatusyhdistys ry on tarjoutunut ostamaan Jukolankatu 2 huoneiston D 28 ja huoneiston E 37 hintaan 420.000 €. Saatu ostotarjous on hyväksyttävissä. Osakkeiden myymisestä tehdään myöhemmin erillinen päätös.

Tampereen Rudolf Steiner-lastentarhan kannatusyhdistys ry on perustamassa osakeyhtiön huoneistojen ostamista varten ja heidän olisi tarkoitus aloittaa kohteella päiväkotitoiminta 1.8.2020 alkaen ja sitä ennen heidän pitäisi tehdä huoneistoissa päiväkotitoimintaan liittyviä valmistelevia toimenpiteita. Rahoitukseen ja perustettavan osakeyhtiö rekisteröintiin liittyvien järjestelyjen vuoksi osakekaupat olisi mahdollista toteuttaa syyskuun lopulla.

Tampereen Rudolf Steiner-lastentarhan kannatusyhdistys ry on esittänyt, että huoneistot D28 ja E 37 vuokrattaisiin heidän perustettavalle Steinerpäiväkoti Teeri Oy -nimiselle osakeyhtiölle 1.7.-30.9.2020 väliseksi ajaksi.

Yhdistys on harjoittanut päiväkotitoimintaa osoitteessa Teerentie 7. Tämän kohteen vuokrasopimus ja päiväkotitoiminta on päättynyt 30.6.2020. Yhdistys on esittänyt, että he saisivat osoitteessa Teerentie 7 olevalle kohteelle käyttöoikeuden muuttoa ja tyhjennystä varten 1.7.-31.8.2020 väliseksi ajaksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva allekirjoitettu vuokrasopimus, jolla Tampereen kaupunki vuokraa Tampereen Rudolf Steiner-lastentarhan kannatusyhdistys ry:lle/perustettavalle Steinerpäiväkoti Teeri Oy -nimiselle osakeyhtiölle  Asunto Oy Huikkaan Pirtit- nimisen asunto-osakeyhtiön huoneistot D28 ja E37 päiväkotikäyttöön osoitteesta Jukolankatu 2. Osoitteessa Teerentie 7 olevan huoneiston osalta vuokrasopimus on päättynyt 30.6.2020. Vuokralainen saa käyttöoikeuden Teerentie 7 huoneiston tyhjennystä ja muuttoa varten 1.7.-31.8.2020 väliseksi ajaksi.

Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhtensä noin 400 m2. Vuokraoikeuteen liittyy oikeus käyttää yhtiöjärjestyksessä määriteltyä aidattua piha-aluetta. Vuokrasopimus alkaa 1.7.2020 ja se on voimassa 30.9.2020 saakka jolloin, se päättyy ilman erillistä irtisanomista.

Huoneistojen D28 ja E37, osoitteessa Jukolankatu 2 vuokra on yhteensä on 5.054,00 €/kk +alv. Vuokra sisältää myös Teerentie 7 olevan huoneiston muuttoon ja tyhjennykseen liittyvän käyttöoikeuden 1.7.-31.8.2020 väliseltä ajalta.

Tarkemmat vuokrausehdot määritellään vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere