§ 212 Asunto Oy Kaupinkatu 3 -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-121-385-138 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:712/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

6.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Kaupinkatu 3 -nimiselle yhtiölle on ollut vuokrattuna tontti 837-121-385-138 alun perin 1.5.1970 alkaneen vuokrasopimuksen perusteella.

Tontin 837-121-385-138, Kaupinkatu 3, pinta-ala on 730 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 343 k-m². Tontin vuokra vuonna 2019 on 460,36 euroa.

Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy 30.4.2020. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan vuokrasuhdetta.

Tontti 837-121-385-138 on voimassa olevan asemakaavan mukainen asuinrakennusten korttelialuetta oleva tontti, joten vuokrasuhteen jatkamiselle ei ole estettä. Vuokrasuhdetta tulisi jatkaa uudella vuokrasopimuksella uusituin vuokraehdoin asunto- ja maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon tontin sijainti, pinta-ala, rakennusoikeus sekä vastaavanlaisten tonttien aiempi hinnoittelu saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 5.529,00 euroa (pääoma-arvo 138.225 euroa) ja elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 280,95 euroa vuodessa. Hinnoittelussa on käytetty 403 euron kerrosneliömetriarvoa ja neljän prosentin vuokranmääräytymiskorkoa (keski-indeksi 1968 pistettä/v. 2019). Vuokrasuhteen voimassaoloaikaa tulisi jatkaa 50 vuodella 30.4.2070 asti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Kaupinkatu 3 -nimielle yhtiölle vuokratun tontin 837-121-385-138 vuokrasuhdetta jatketaan uudella vuokrasopimuksella 50 vuoden ajaksi (1.5.2020 - 30.4.2070).

Tontin 837-121-385-138 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.5.2020 alkaen 280,95 euroa vuodessa.

Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere