§ 466 Asunto Oy Tarjanteenkallio- nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti

Lataa  Kuuntele 

TRE:3690/02.04.00/2020

Päätöspäivämäärä

29.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungille on siirtynyt Valtiokonttorilta Valtiokonttorin 4.12.2019 tekemällä päätöksellä osakehuoneisto Asunto Oy Tarjanteenkallio -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet n:ot 6316-6564, jotka oikeuttavat 34 m2 suuruisen huoneiston B17 (1 h+k) hallintaan osoitteessa Ruovedenkatu 13 B17 33720 Tampere. Luovutuksen ehtona oli, että kaupunki käyttää omaisuuden tuoton Ikäihmisten virkistysrahastoon. Konsernijohtaja päätti 30.3.2020 § 43 perinnön vastaanottamisesta Tampereen kaupungille.

Osakkeiden myynti annettiin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän hoidettavaksi. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä teki toimeksiannon Huom! Sunrise Dreams Oy:lle kanssa yksinoikeudella välitettäväksi tämä huoneisto. Myyntiin liittyvät kulut maksetaan Ikäihmisten virkistysrahastosta, yritys 1130, kustannuspaikka 113000.  Myynnistä saatavat tulot sijoitetaan Ikäihmisten virkistysrahastoon.

Huoneisto annettiin em. mainitulle välitysliikkeelle myytäväksi.  Hinnanmäärittelyssä on huomioitu kohteelle suunniteltu mm. putkiremontti. Huoneisto on vuokrattu ja se myydään vuokrattuna. Vuokrasopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika.

Kohtuullisen myyntiajan jälkeen huoneistosta saatiin 61.500,00 euron ostotarjous. Saatu tarjous vastaa kohteen käypää markkinahintaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on asuntojen ja muiden tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Asunto Oy Tarjanteenkallio -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet n:ot 6316-6564, jotka oikeuttavat 34 m2 suuruisen huoneiston B17 (1 h+k) hallintaan osoitteessa Ruovedenkatu 13 B17 33720 Tampere,myydään yksityishenkilölle.

Velaton kauppahinta on 61.500,00 euroa. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Kauppakirja voidaan allekirjoittaa kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere