§ 634 Asuntotontin 837-119-835-41 (XIX) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5952/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontille Kalevanrinne (XIX)- 835-41 (os. Sarvijaakonkatu 3) on vahvistettu luovutusehdot asunto-ja kiinteistölautakunnan 5.9.2018, §:ssä 129 tekemällä päätöksellä. Samalla päätöksellä tontti on varattu Elävän musiikin säätiö ELMU sr:lle ja Y-Säätiö sr:lle 30.3.2019 asti. Sittemmin varausaikaa on jatkettu kiinteistöjohtajan 12.3.2019, §:ssä 265 tekemällä päätöksellä 30.9.2019 asti.

Säätiöt ovat saaneet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) alustavan lainavarauksen ja ovat kirjeellään 24.9.2019 pyytäneet tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustamalleen yhtiölle Koy Tampereen Jallukka.  

Tonttihaun yhteydessä oli kerrottu, että hakijan eduksi katsotaan sitoutuminen kaupungin ja tulevan maakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön sosiaalisen asuttamisen asukasvalinnan osalta (koskee enintään 10 % osuutta rakennukseen tulevista asunnoista). Säätiöt ovat ilmoittaneet sopineensa keskinäisellä sopimuksella, että 10% osuus osoitetaan Kiinteistö Oy M2-kotien (Y-säätiö) hallinnoimasta osuudesta.

Tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.10.2019 alkaen. Tontinkäyttösuunnitelma tulee hyväksyttää rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Kyseinen tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) oleva tontti, minkä pinta-ala on 777 m2 ja rakennusoikeus 1990+yht90 k-m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Koy Tampereen Jallukalle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-119-835-41, 60 vuoden ajaksi 1.10.2019 - 30.9.2079 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1 727,04 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra on 33 642,74 euroa.)

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere