§ 807 Asuntotontin 837-133-1851-10 (Kissanmaa) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5258/10.00.03/2023

Päätöspäivämäärä

20.11.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura,​ puh. 050 351 8256,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​ puh. 0400 205 044,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Asunto-ja kiinteistölautakunnan 12.10.2022 §:ssä 159 tekemällä päätöksellä on tontille 837-133-1851-10 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty samalla varata tontti Pohjola Rakennus Oy Suomi -​nimiselle yhtiölle perustettavan yhtiön lukuun 30.4.2023 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan 13.4.2023 §:ssä 409 tekemällä päätöksellä 31.10.2023 asti.

Tontin elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 7 863,​16 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 169 922,89 euroa). Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat.

Pohjola Rakennus Oy Suomi on pyytänyt 30.10.2023 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.11.2023 alkaen perustamilleen Asunto Oy Tampereen Verso (3137/6100) ja Asunto Oy Tampereen Taimi (2963/6100) - nimisille yhtiöille.

Tontti 837-133-1851-10,​ Hipposkylänkuja 12, on asuinkerrostalotontti (AK)​​, jonka pinta-​ala on 3 562 m2 ja rakennusoikeus 6 100 k-​m2. Tontille voi rakentaa viisi-​kahdeksankerroksisia rakennuksia.

Kyseinen tontti sijaitsee kaavamuutoksen nro 8549 mukaisella alueella ja kaavamuutokseen liittyvässä yhteistyö-​ ja toteutussopimuksessa on sovittu myös alueella olevan suojeltavan saunarakennuksen käytöstä. Sopimuksen mukaan tontilla 837-​133-​1851-​3 oleva saunarakennus vuokrataan Tampereen Vuokra-​asunnot Oy:n perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Saunarakennuksen ylläpito-​ ja muista kustannuksista vastaavat kaavamuutosalueen tonttien haltijat vuokraamiensa tonttien rakennusoikeuksien suhteessa.

Tontin autopaikat voivat sijoittua joko omalle tontille pihakannen alle tai osin tontille 837-​133-​1851-​9 rakennettavaan pysäköintirakennukseen. Tonttien 837-​133-​1851-​7,​ 8,​ 9 ja 10 haltijoiden tulee sopia keskenään autopaikkojen sijoittumisesta pysäköintirakennukseen.

Mainittakoon, että tontti 837-133-1810-10 on ollut varattuna tonttihaun yhteydessä olleen konseptihaun perusteella.  Tontinluovutuksen tavoitteena on osaltaan edistää Tampereen kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tonttihakemuksen liitteenä tuli olla konseptitason suunnitelma siitä,​ miten tontille sijoitettavassa hankkeessa tullaan hyödyntämään kiertotalouden periaatteiden mukaisia rakennusosia tai –materiaaleja: uudelleenkäytetyt materiaalit,​ uusiomateriaalit tai  uusiutuvat materiaalit. Rajaus koskee hankkeen maanpäällisiä rakenteita.

Pohjola Rakennus Oy Suomen hakemuksen perusajatuksena on betonirakenteinen kerrostalo,​ jossa luvataan uudelleen käyttää toisesta rakennuksesta purettuja betonielementtejä ja verhoilla julkisivut osin toisesta rakennuksesta kierrätetyllä puulla. Vesikaton rakenteista vähintään 10 % luvataan olevan uudelleenkäytettyä puuta. Lisäksi luvataan materiaalien uudelleenkäyttöä ja uusiomateriaalien käyttöä piharakennuksissa sekä yhteiskäyttötilassa.

Asunto-​ ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja,​ kun kyse on maa-​ ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi,​ jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-​arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto-​ ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Verso (Y-tunnus 3340843-2) (3137/6100) ja Asunto Oy Tampereen Taimi (Y-tunnus 3340837-9) (2963/6100) - nimisille yhtiöille vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258 /66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-133-1851-10,​ 60 vuoden ajaksi (1.11.2023 –​ 31.10.2083) siten,​ että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu,​ indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 7 863,​16 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 169 922,89 euroa). Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm