§ 514 Asuntotontin 837-237-3865-1 varauksesta luopuminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2017/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asuntotontti Ikuri-3865-1 on ollut varattuna Rakennusliike K ja M Lammi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.3.2019 §:ssä 45 tekemällä päätöksellä. Tontin varausaika päättyy 30.9.2019.

Rakennusliike K ja M Lammi Oy on ilmoittanut 20.6.2019 päivätyllä kirjeellään luopuvansa tontin Ikuri-3865-1 varauksesta. Varauksella on yhden kuukauden irtisanomisaika, joten varaus päättyy 31.7.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Rakennusliike K ja M Lammi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Ikuri-3865-1 varaus merkitään päättyväksi 31.7.2019.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere