§ 224 Asuntotontin 837-243-3807-14 (Tesomajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1096/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 154 on tontille 837-243-3807-14 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Marvea Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 30.4.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 1.379,88 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 27.156,03 euroa).

Marvea Oy on kirjeellään 6.2.2020 pyytänyt em. tontin vuokraamista pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustamalleen Asunto Oy Tampereen Alba -nimiselle yhtiölle.

Tontista on esitetty 3.2.2020 hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat, joten tontti voidaan vuokrata 1.3.2020 alkaen.

Asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevan tontin 837-243-3807-14 pinta-ala on 2044 m2 ja rakennusoikeus 2800 k-m2.

Tontin varausaika päättyy 29.2.2020.

Tonttihaun yhteydessä oli kerrottu, että tontinluovutuksen tavoitteena on monipuolinen asuntojakauma. Pienasuntoihin vahvasti painottuva asuntojakauma ei ole tavoitteiden mukainen. Tontinluovutuksen etusijalla ovat ne hakijat, jotka sitoutuvat toteuttamaan kohteeseen riittävästi perheasuntoja (asunnossa vähintään kaksi makuutilaa =makuuhuone, alkovi, parvi tms., joka tarjoaa riittävästi yksityisyyttä sekä
mahdollisuuden lepoon ja oleskeluun). Asuntojakauman toivotaan sisältävän myös suuremmille perheille sopivia asuntoja (asunnossa vähintään 3 makuutilaa). Varauspäätöksen mukaan asuntojakauma tulee esittää tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä ennen tontin lopullista luovuttamista.

Marvea Oy:n tontinkäyttösuunnitelman esittelyn yhteydessä esittämä asuntojakauma on sellainen, että se voidaan hyväksyä. Esityksen mukaan rakennukseen on tulossa 53 asuntoa; asuntojakaumassa on yksiöitä alkovilla, kaksioita parvella ja ilman, kolmioita sekä muutama nelikko.

Tontilla nyt voimassa oleva asemakaava nro 2798 mahdollistaa korttelin 3807 250 kpl autopaikan sijoittamisen tontille 3806- 1. Tammikuussa 2019 asemakaavoituksen, kiinteistötoimen ja korttelin 3806 taloyhtiöiden kesken pidetyssä kokouksessa sovittiin, että Tesomankuja 6 tontilta voidaan sijoittaa 8 kpl autopaikkoja tontille 3806- 1. Korttelin 3807 asuintonttien vuokralaisten tulee yhdessä kirjallisesti sopia autopaikkojen sijoittumisesta tontille 3806- 1. Tontti 3806- 1 on tällä hetkellä vuokrattu pitkäaikaiselle maanvuokrasopimuksella asuintonttien 3807- 7, 10 ja 11 vuokralaisille. Vuokrasopimus tullaan purkamaan ja tontti vuokrataan uudelleen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella korttelin 3807 asuintonttien vuokralaisten esittämällä tavalla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Alballe vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-243-3807-14 , 60 vuoden ajaksi 1.3.2020 - 29.2.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1.379,88 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 27.156,03 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontin varausaika päättyy 29.2.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere