§ 443 Asuntotontin 837-301-792-12 (Härmälä) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3947/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontille Härmälä-792-12 (os. Toivonkuja 1) on vahvistettu luovutusehdot elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 16.4.2018, §:ssä 28 tekemällä päätöksellä. Samalla päätöksellä tontti on varattu Suomen Aluerakennuttaja Oy:lle 31.10.2018 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan 29.8.2018, §:ssä 604 tekemällä päätöksellä 30.4.2019 asti.

Yhtiö on kirjeellään 26.4.2019 pyytänyt em. tontin vuokraamista pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustattavan yhtiön lukuun.

Hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat on esitetty. Tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.5.2019 alkaen.

Kyseinen tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) oleva tontti, minkä pinta-ala on 1752 m2 ja rakennusoikeus 1400 + v200 k-m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

 

Päätös

Suomen Aluerakennuttaja Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Härmälä 792-12, 60 vuoden ajaksi 1.5.2019 - 30.4.2079 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 988,06 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 19 247,41 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere