§ 536 Asuntotontin 837-301-792-8 (Härmälä) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4761/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

6.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontille Härmälä-792-8 (os. Perkiönkatu 71/Tarmonkuja 1) on vahvistettu luovutusehdot elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 16.4.2018, §:ssä 25 tekemällä päätöksellä. Samalla päätöksellä tontti on varattu Rogel Keski-Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.10.2018 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan 29.8.2018, §:ssä 598 tekemällä päätöksellä 30.4.2019 asti.

Yhtiö on kirjeellään 9.7.2019 pyytänyt em. tontin vuokraamista pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustamalleen  As Oy Tampereen Härmälän Louna -nimiselle yhtiölle.

Hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat on esitetty. Tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.5.2019 alkaen.

Kyseinen tontti on asuinrakennusten korttelialuetta (A) oleva tontti, minkä pinta-ala on 1884 m2 ja rakennusoikeus 1000 + v100 k-m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

As Oy Tampereen Härmälän Louna- nimiselle yhtiölle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Härmälä 792-8, 60 vuoden ajaksi 1.5.2019 - 30.4.2079 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 705,76 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 13 748, 20 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere