§ 115 Asuntotontin 837-312-5397-12 (Koivistonkylä) varauksen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2391/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

22.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asuntotontti 837-312-5397-12 on ollut varattuna Fira Oy:lle perustettavan osuuskunnan lukuun asunto-ja kiinteistölautakunnan 15.4.2020 §:ssä 55 tekemällä päätöksellä 31.10.2020 asti.

Kiinteistöjohtajan 30.10.2020 §:ssä 648 tekemällä päätöksellä varauksen voimassaoloaikaa jatkettiin 30.4.2021 asti. Fira Oy ilmoittanut 8.2.2021 päivätyllä kirjeellään luopuvansa tontin 837-312-5397-12 varauksesta.

Varauksella on yhden kuukauden irtisanomisaika, joten varaus päättyy 31.3.2021.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Fira Oy:lle perustettavan osuuskunnan lukuun varatun tontin 837-312-5397-12 varaus merkitään päättyväksi 31.3.2021.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere