§ 699 Asuntotontin 837-312-5397-18 (Koivistonkylä) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6905/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

23.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä 18.5.2020 § 63 on tontille 837-312-5397-18 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Aitopuu Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 30.11.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 658,54 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 12 960 euroa).

Aitopuu Suomi Oy on pyytänyt 18.11.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista  pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Aitopuu Suomi Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.12.2020 alkaen.

Asuinrivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta olevan tontin 837-312-5397-18, Ilokkaankatu 7, pinta-ala on 3450 m2 ja asuinrakennusoikeus 1000 k-m2.

Varauspäätöksen mukaisesti rakentamisessa on otettava huomioon, että Ilokkaanrinteen kaava-alueella katujen ja kunnallistekniikan pohjanvahvistukseen on käytetty pilaristabilointia. Pilaristabilointi on tehty uusiomateriaalilla, jossa sementistä noin puolet on korvattu lentotuhkalla. Menetelmällä pystytään puolittamaan sementin käyttö stabiloinnissa. Alueella tehdään rakennusaikana MARA-asetuksen mukaisia seurantamittauksia. Lentotuhkan käyttö tulee huomioida putkien ja johtojen suunnittelussa. Maasta kaivettu stabiloitu maa-aines tulee kuljettaa viranomaisten hyväksymälle kaatopaikalle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Aitopuu Suomi Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-312-5397-18, 60 vuoden ajaksi 1.12.2020 - 30.11.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 658,54 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 12 960 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere