§ 432 Asuntotontin 837-327-7643-2 (Vuores) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3223/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontille Vuores-7643-2 (os. Takamaanrinne 15) on vahvistettu luovutusehdot elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 16.4.2018, §:ssä 32 tekemällä päätöksellä. Samalla päätöksellä tontti on varattu Rakennuspalvelu Petri Hietanen Oy:lle 31.10.2018 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan 15.11.2018, §:ssa 722 tekemällä päätöksellä 30.4.2019 asti.

Rakennuspalvelu Petri Hietanen Oy on kirjeellään 30.4.2019 pyytänyt em. tontin vuokraamista perustettavan yhtiön lukuun pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Hyväksyttäviä tontinkäyttösuunnitelmia ei ole esitetty laaturyhmässä, joten ne pitää esittää rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.5.2019 alkaen.

Tontin Vuores-7643-2 pinta-ala on 3263 m2 ja asuinrakennusoikeus 1250 k-m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Rakennuspalvelu Petri Hietanen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Vuores-7643-2, 60 vuoden ajaksi 1.5.2019 - 30.4.2079 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 609,76 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 11 878,12 euroa).

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere