§ 524 Asuntotontin 837-327-7643-3-9 ryhmärakennuttamisesta irtisanoutuminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2683/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 800 7391, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja on päätöksellään 18.4.2019 §:ssä 51 vahvistanut tonteille 837-327-7643-3-9 luovutusehdot. Samalla päätöksellä on tontit varattu ryhmittymälle: *********

Tontit on varattu 1.5.2019 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 31.10.2019 asti.

Ryhmittymän jäsenistä*********ovat kirjeellään 28.6.2019 irtisanoutuneet ryhmärakennuttamishankkeesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* irtisanoutuminen asuntotonttien 837-327-7643-3-9 ryhmärakennuttamisesta hyväksytään ja varaus heidän osaltaan päättyy 31.7.2019.

Tontit on varattu 1.8.2019 alkaen *********. Muutoin varaus jatkuu entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä

Organisaatiotieto

Tampere