§ 160 Asuntotontin 837-327-7643-9 (Vuores) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2683/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima ja kilpailukyky palvelualueen johtajan 18.4.2019 § 51 tekemällä päätöksellä on tonteille 837-327-7643-3-9 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontit neljästä perheestä/jäsenestä koostuneelle ryhmärakennuttajaryhmälle 1.5. - 31.10.2019.

Tontit oli varattu ryhmittymällä vuoden vaihteessa 2018-2019 järjestetyn tonttihaun perusteella. Kyseiset tontit olivat haettavana ryhmärakennuttajille.

Varauspäätöksen mukaan tonteille voi rakentaa seitsemän erillistaloa ja hakijaryhmään tuli kuulua hakuvaiheessa vähintään neljä jäsentä. Ryhmää tulee täydentää vuoden sisällä varauspäätöksestä seitsemän jäsenen kokoiseksi niin, että ryhmässä on edustaja jokaisen erillispientalon rakennuttaja/asukastaloudesta.

Kiinteistöjohtajan 16.12.2019 § 763 tekemän päätöksen perusteella tontit 837-327-7643-3-8 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla ryhmittymän esittämällä tavalla 1.11.2019 alkaen. Tontin 837-327-7643-9 varausta on jatkettu 30.4.2020 asti.

Tammikuun 27. päivänä tulleella hakemuksella on esitetty, että tontti 837-327-7643-9 vuokrattaisiin pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella *********.

Tonteista 837-327-7643-3-9 on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat, joten tontti voidaan vuokrata hakemuksen mukaisesti 1.2.2020 alkaen pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella*********

Tontin 837-327-7643-9 pinta-ala on 495 m2 ja rakennusoikeus 160+30 k-m2. Tontin perusvuokraksi on vahvistettu 129,62 euroa.

Tontin 837-327-7643-9 varauksen voimassaolo päättyy 31.1.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200.000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7643-9, 50 vuoden ajaksi (1.2.2020 - 31.1.2070). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.550,92 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 129,62 euroa).

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vuokralaiset ovat asuntokohtaisesti velvollisia allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut. 

Tontin 837-327-7643-9 varauksen voimassaolo päättyy 31.1.2020.
 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere