§ 766 Asuntotontin 837-327-7678-6 (Vuores) vuokraoikeuden siirtäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5051/10.00.03/2017

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontti Vuores-7678-6 on kiinteistöjohtajan päätöksellä 11.1.2018 § 65 vuokrattu Insinööritoimisto LaRa Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 7.3.2018 ja sopimus on voimassa 1.12.2017 - 30.11.2077. Sopimusehtojen mukaisesti on vuokraoikeuden tai osankaan siitä siirtäminen ennen käyttöönottokatselmusta kielletty.

Insinööritoimisto LaRa Oy on kirjeellään 21.11.2019 pyytänyt lupaa tontin vuokraoikeuden siirtämiseen nyttemmin perustetuille taloyhtiöille As Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot I ja As Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot II.

Tontin vuokraoikeuden kirjaaminen ei ole mahdollista nykyisellä vuokrasopimuksella, jossa vuokralaisena on Insinööritoimisto LaRa Oy perustettavan yhtiön lukuun. Tontti Vuores-7678-6 on ryhmärakentamistontti ja hanke toteutetaan kahden, nyt perustetun taloyhtiön voimin. Ryhmärakentamisen luonteesta johtuen ei Insinööritoimisto LaRa Oy ole perustanut taloyhtiöitä, vaan taloyhtiöt on perustettu ryhmärakennuttajien eli asukkaiden toimesta. Asukkaat ovat taloyhtiön perustajaosakkaita. Sopimuksen siirtämisessä asunto-osakeyhtiöille ei tapahdu osakekauppaa taloyhtiöiden osakkeilla.

Tontin rakentaminen on aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on luvan antamisesta kaupungin luovuttamien, vielä rakentamattomien tonttien luovuttamiseksi edelleen.

Päätös

Tontin Vuores-7678-6 vuokraoikeuden siirtäminen As Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot I ja As Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot II -nimisille yhtiöille hyväksytään.

Taloyhtiöt sitoutuvat noudattamaan vuokrasopimuksen 2. kohdassa mainittua rakentamisvelvoiteaikaa.

Siirron osalta ei peritä vuokrasopimuksen 19. kohdan mukaista sopimussakkoa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere