§ 131 Asuntotontin 837-327-7678-7 vuokraaminen ja asuntotontin 837-327-7678-8 varauksen jatko

Lataa  Kuuntele 

TRE:5051/10.00.03/2017

Päätöspäivämäärä

28.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm p. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen 12.12.2016 §:ssä 190 tekemällä päätöksellä on tontille Vuores-7678-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Insinööritoimisto LaRa Oy:lle 31.5.2017 asti ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseksi.  Tontin pinta-ala on 10 809 m2 ja rakennusoikeus 3 800+v950+yht190 k-m2. Tontin perusvuokraksi on vahvistettu 1 842,18 euroa vuodessa. Varausta on jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä (26.6.2018 § 382) 30.11.2017 asti. Varausmaksu on ollut 1 463 euroa kuukaudessa.

Yhtiön toiveesta tontti on jaettu erillisellä tonttijaolla kolmeksi tontiksi. Tonttijaon vielä ollessa vireillä vuokrattiin Insinööritoimisto LaRa Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.12.2017 alkaen pinta-alaltaan 4 086 m2 suuruinen alue tontista 1 (nykyään tontti 6). Samalla päätettiin jatkaa loppuosan, pinta-alaltaan 6 723 m2:n suuruisen alueen (tulevat tontit 7 ja 8), varausta 31.5.2018 asti (kiinteistöjohtajan päätös 11.2.2018, § 65). Varausaikaa on myöhemmin jatkettu 30.11.2018 asti. Varausmaksu on ollut 1.12.2017 alkaen 1 001 euroa kuukaudessa.

Insinööritoimisto LaRa Oy on 16.1.2019 päivätyllä hakemuksella pyytänyt tontin Vuores-7687-7 vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella ja tontin 8 varauksen jatkamista edelleen.

Tässä vaiheessa voidaan toimia hakijan pyytämällä tavalla. Tontin 8 varausta voidaan jatkaa 31.5.2019 asti, jolloin ryhmärakennuttamishankkeille sallittu kahden vuoden varausaika täyttyy.

Tontin Vuores-7678-7 pinta-ala on 2 693 m2 ja rakennusoikeus 725+v300+yht60 k-m2. Rakennusoikeuksien suhteessa jaettuna saadaan tontin perusvuokraksi 362,43 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 7 060,14 euroa). Tontin vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Tontin Vuores-7678-8 varausta tulisi jatkaa siten, että 1.12.2018 alkaen varausmaksu on 713 euroa varauksen jatkuessa muuten entisin ehdoin.

 

Päätös

Insinööritoimisto LaRa Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Vuores-7678-7, 60 vuoden ajaksi (1.12.2018 - 30.11.2078) siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 362,43 euroa vuodessa.

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Insinööritoimisto LaRa Oy:lle varatun tontin Vuores-7678-8 varauksen voimassaoloaikaa jatketaan 31.5.2019 asti siten, että 1.12.2018 alkaen varausmaksu on 713 euroa kuukaudessa. Muutoin varaus jatkuu entisin ehdoin.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere