§ 150 Asuntotontin 837-327-7678-8 (Vuores) vuokraoikeuden siirtäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1690/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

3.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhonen, puh. 040 801 6777, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Tontti Vuores-7678-8 on kiinteistöjohtajan päätöksellä 16.12.2019 § 762 vuokrattu Insinööritoimisto LaRa Oy:lle.

Vuokrasopimus on allekirjoitettu 27.12.2019 ja sopimus on voimassa 1.6.2019 - 31.5.2079. Sopimusehtojen mukaisesti on vuokraoikeuden tai osankaan siitä siirtäminen ennen käyttöönottokatselmusta kielletty. Insinööritoimisto LaRa Oy on kirjeellään 19.2.2021 pyytänyt lupaa tontin vuokraoikeuden siirtämiseen nyttemmin perustetulle Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot III -nimiselle yhtiölle.

Tontin vuokrasopimuksen kirjaaminen ei ole mahdollista nykyisellä vuokrasopimuksella, jossa vuokralaisena on Insinööritoimisto LaRa Oy. Tontti Vuores-7678-8 on ryhmärakentamistontti ja hanke toteutetaan nyt perustetun taloyhtiön voimin. Ryhmärakentamisen luonteesta johtuen ei Insinööritoimisto LaRa Oy ole perustanut taloyhtiötä, vaan taloyhtiö on perustettu ryhmärakennuttajien eli asukkaiden toimesta. Asukkaat ovat taloyhtiön perustajaosakkaita. Sopimuksen siirtämisessä asunto-osakeyhtiölle ei tapahdu osakekauppaa taloyhtiön osakkeilla. Hankkeelle on haettu rakennuslupaa, mutta rakentamista ei ole aloitettu.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on luvan antamisesta kaupungin luovuttamien, vielä rakentamattomien tonttien luovuttamiseksi edelleen.

Päätös

Tontin Vuores-7678-8 vuokraoikeuden siirtäminen Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Kuutiot III (y-tunnus 3190334-1) nimiselle yhtiölle hyväksytään.

Taloyhtiö sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksen 2. kohdassa mainittua rakentamisvelvoiteaikaa.

Siirron osalta ei peritä vuokrasopimuksen 19. kohdan mukaista sopimussakkoa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere