§ 674 Asuntotontin 837-327-7693-1 (Vuores) varausajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2684/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm p. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto-ja kiinteistölautakunnan 17.4.2019 §:ssä 63 tekemällä päätöksellä on tontille Vuores-7693-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty samalla varata tontti Suomen Puukerrostalot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.10.2019 asti.

Yhtiö on pyytänyt kirjeellään 28.10.2019 tontin varausajan jatkamista. Varausaikaa voidaan jatkaa 30.4.2020 asti suunnitelmien loppuunsaattamiseksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Suomen Puukerrostalot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Vuores-7693-1 varaussopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 30.4.2020 asti entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere