§ 374 Asuntotontin 837-327-7705-1 (Vuores) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2800/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontille Vuores-7705-1 (os. Rautalepänkatu 5) on vahvistettu luovutusehdot kiinteistöjohtajan 30.4.2018, §:ssä 394 tekemällä päätöksellä. Samalla päätöksellä tontti on varattu Havtek Oy:lle 31.10.2018 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan 17.10.2018, §:ssa 673 tekemällä päätöksellä 30.4.2019 asti.

Havtek Oy on kirjeellään 10.4.2019 pyytänyt em. tontin vuokraamista perustettavan yhtiön lukuun pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat on esitetty laaturyhmässä , joten tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.5.2019 alkaen.

Tontin Vuores-7705-1 pinta-ala on 1321 m2 ja rakennusoikeus 700 k-m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

 

Päätös

Havtek Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Vuores-7705-1, 60 vuoden ajaksi 1.5.2019 - 30.4.2079 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 334,20 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 6 510,22 euroa).

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere