§ 297 Asuntotontin 837-327-7727-9 (Vuores) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2371/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tontille 837-327-7727-9 (os. Isokuusenkatu 27) on vahvistettu luovutusehdot asunto- ja kiinteistölautakunnan 4.10.2017, §:ssä 43 tekemällä päätöksellä. 

Tontti 837-327-7727-9 on varattu Sievitalot Oy:lle asunto- ja kiinteistölautakunnan 5.9.2018 §:ssä 132 tekemällä päätöksellä 30.3.2019 asti.

Sievitalot Oy on kirjeellään 26.3.2019 pyytänyt em. tontin vuokraamista pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Sievi Asunnot Oy:lle, perustettavan yhtiön lukuun.

Tontinkäyttösuunnitelma on esitetty laaturyhmässä. Tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.4.2019 alkaen.

Kyseinen tontti on asuinpientalojen korttelialuetta (AP) oleva tontti, minkä pinta-ala on 2874 m2 ja rakennusoikeus 2 200 k-m2.

Päätös

Sievi Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti Vuores-7727-9, 60 vuoden ajaksi 1.4.2019 - 31.3.2079 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1.081,02 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 21 058,27 euroa).

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere