§ 312 Asuntotontin 837-327-7741-5 (Vuores) varauksesta luopuminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6865/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asuntotontti Vuores-7741-5 on ollut varattuna UK- Kiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.11.2019 §:ssä 173 tekemällä päätöksellä. Tontin varausaika päättyy 31.5.2020.

UK- Kiinteistöt Oy on ilmoittanut 23.3.2020 päivätyllä kirjeellään luopuvansa tontin Vuores-7741-5 varauksesta. Varauksella on yhden kuukauden irtisanomisaika, joten varaus päättyy 30.4.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

UK- Kiinteistöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Vuores-7741-5 varaus merkitään päättyväksi 30.4.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere