§ 677 Asuntotontin 837-327-7744-3 vuokraaminen Lehto Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Lataa  Kuuntele 

TRE:6464/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.11.2019 § 171 tekemällä päätöksellä on tonteille 837-327-7744-1 ja 2 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontit Lehto Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.5.2020 asti. Tonttien varausaikaa on jatkettu kiinteistöjohtajan 23.4.2020 § 299 tekemällä päätöksellä 30.11.2020 asti.

Tonttien varaus on perustunut Tampereen kaupungin järjestämään suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun, jossa etsittiin toteutusmalleja Vuoreksen Isokuusen puurakentamisalueen keskustakorttelin tonteille 837-327-7744-1 ja 2. Tavoitteena oli löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita.

Tuomaristo arvioi voittajaksi ehdotuksen nimimerkillä ”Vihreä sormenjälki”. Ehdotuksen ovat laatineet Rakennusyhtiö Lehto Asunnot Oy, Luo arkkitehdit Oy, Insinööritoimisto Vesitaito Oy sekä Frei Zimmer Oy.

Tontille 837-327-7744-1 on vahvistettu elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2 207,39 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 43 441,43 euroa). Tontille 837-327-7744-2 on vahvistettu elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 616,02 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 12 123,27 euroa).

Lehto Asunnot Oy:n aloitteesta tontit 837-327-7744-1 ja 2 on yhdistetty tontiksi 3. Asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) olevan tontin 3, os. Sydänpuunkatu 3 /Sydänpuuntanhua 1, pinta-ala on 4 160 m2 ja rakennusoikeus 5 200+lto300 k-m2.

Lehto Asunnot Oy on pyytänyt tontin 837-327-7744-3 vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Lehto Asunnot Oy on esittänyt hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat kaupungin laaturyhmässä, joten tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.12.2020 alkaen.

Yhdistämällä tonteille 837-327-7744-1 ja 2 vahvistetut perusvuokrat saadaan tontin 3 elinkustannusindeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 2 823,41 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 55 564,71 euroa).

Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittamaan erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut. Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Lehto Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7744-3, 60 vuoden ajaksi 1.12.2020 - 30.11.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 2 823,41 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 55 564,71 euroa).

Vuokralainen on velvollinen ostamaan tontin asemakaavassa merkittyihin kerrosneliömetreihin sidotun määrän Vuores Palvelu Oy:n osakkeita ja allekirjoittamaan erillisen kaupungin, Vuores Palvelu Oy:n ja vuokralaisen välisen Vuoreksen alueen kiinteistöjen alueellista tietoverkkoa, ylläpitopalveluiden järjestämistä sekä palveluyhtiön hallintoa koskevan sopimuksen. Sopimuksella vuokralainen liittyy Vuores Palvelu Oy:n rakennuttamaan alueelliseen tietoliikenneverkkoon ja sitoutuu maksamaan osuutensa alueellisen tietoverkon investointikustannuksista sekä tietoverkkoon liittyvät palvelumaksut. 

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan tontin asemakaavassa merkityn pääkäyttötarkoituksen ja siihen rinnastettavan käyttötarkoituksen mukaisten kerrosneliömetrien yhteismäärän suhteessa kaupungin erikseen osoittaman jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan putkiyhtiön osakkeita ja tässä tarkoituksessa allekirjoittamaan liittymisvahvistuksen sitoutumisesta Osapuoleksi Osakassopimukseen, sekä lisäksi allekirjoittamaan keräys- ja noutopalvelun käyttöä ja palvelutasoa määrittelevän liityntäsopimuksen ja maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut. 

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere