§ 676 Asuntotontin 837-37-5726-1 (Linnainmaa) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6421/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 155 on tontille 837-37-5726-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Enli Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 30.4.2020 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 27.4.2020 § 335, 31.10 2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 1 063,65 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 20 932,63 euroa).

Enli Oy on pyytänyt 30.10.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Enli Vuokra-asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.11.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-37-5726-1, Hipunkatu 2 pinta-ala on 2641 m2 ja rakennusoikeus 1800+yht 150 k-m2.

Asuintonttien 837-037-5726-1 ja 3 autopaikat sijoittuvat korttelissa olevalle LPA-tontille 2; korttelin asuintonttien vuokralaisten tulee suunnitella ja toteuttaa LPA-tontti yhteistyönä. LPA-tontti tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokralaisille asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Enli Vuokra-asunnot Oy perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-37-5726-1, 60 vuoden ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1 063,65 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 20 932,63 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere