§ 494 Asuntotontin 837-37-5728-3 (Linnainmaa) varausajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7147/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

11.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 20.11.2019 §:ssä 696 tekemällä päätöksellä on tontille Linnainmaa-5728-3 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty samalla varata tontti Rakennustoimisto T10 Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.5.2020 asti.

Yhtiö on pyytänyt kirjeellään 3.7.2020 tontin varausajan jatkamista. Varausaikaa voidaan jatkaa 30.11.2020 asti suunnitelmien jatkamiseksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Rakennustoimisto T10 Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Linnainmaa-5728-3 varauksen voimassaoloaikaa jatketaan 30.11.2020 asti entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere