§ 734 Asuntotontin 837-37-5728-3 (Linnainmaa) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3531/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 20.11.2019 § 696 on tontille 837-37-5728-3 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Rakennustoimisto T10 Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.5.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 321,97 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 6 336,37 euroa).

Rakennustoimisto T10 Oy on pyytänyt 28.5.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustettavan yhtiön lukuun. 

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat 1.7.2020, mutta korttelin muiden asuntotonttien ja LPA-tontin suunnitelmat olivat vielä kesken. Näinollen tontin varausta on jatkettu 30.11.2020 asti, mihin mennessä muidenkin tonttien suunnitelmat ovat edenneet, joten tontti 837-37-5728-3 voidaan vuokrata 1.12.2020 alkaen.

Asuinrivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR) olevan tontin 837-37-5728-3, Hipunraitti 4, pinta-ala on 739 m2 ja asuinrakennusoikeus 560 k-m2.

Asuintonttien 837-37-5728-1, 3 ja 4 autopaikat sijoittuvat korttelissa olevalle LPA-tontille 2; korttelin asuintonttien vuokralaisten tulee suunnitella ja toteuttaa LPA-tontti yhteistyönä. LPA-tontti tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokralaisille asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Rakennustoimisto T10 Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-37-5728-3, 60 vuoden ajaksi 1.12.2020 - 30.11.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 321,97 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 6 336,37 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere