§ 462 Asuntotontin 837-37-5728-4 (Linnainmaa) varausajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3484/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan 22.11.2019 §:ssä 138 tekemällä päätöksellä on tontille Linnainmaa-5728-4 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty samalla varata tontti Riihirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.5.2020 asti.

Yhtiö on pyytänyt kirjeellään 23.6.2020 tontin varausajan jatkamista. Varausaikaa voidaan jatkaa 30.11.2020 asti suunnitelmien jatkamiseksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Riihirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Linnainmaa-5728-4 varauksen voimassaoloaikaa jatketaan 30.11.2020 asti entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere