§ 92 Asuntotontin 837-37-5728-4 (Linnainmaa) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3484/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä 22.11.2019 § 138 on tontille 837-37-5728-4 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Riihirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.5.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 1006,16 euroa vuodessa. 

Riihirakenne Oy on pyytänyt 26.5.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustettavan yhtiön lukuun. 

Tontinkäyttösuunnitelmien esittelyn yhteydessä päädyttiin jatkamaan tontin varausaikaa. Kiinteistöjohtajan 24.6.2020 § 462 tekemän päätöksen perusteella varausaikaa on jatkettu 30.11.2020 asti. Helmikuun 4. päivä 2021 päivätyn muistion perusteella tontinkäyttösuunnitelma on hyväksytty ehdollisena. Muistiossa mainitut kehitystä vaativat asiat tarkistetaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Tontti voidaan vuokrata takautuvasti 1.12.2020 alkaen.

Asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevan tontin 837-37-5728-4, Hipunraitti 6, pinta-ala on 3790 m2 ja asuinrakennusoikeus 1700+yht50  k-m2.

Asuintonttien 837-37-5728-1, 3 ja 4 autopaikat sijoittuvat korttelissa olevalle LPA-tontille 2; korttelin asuintonttien vuokralaisten tulee suunnitella ja toteuttaa LPA-tontti yhteistyönä. LPA-tontti tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokralaisille asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Riihirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-37-5728-4, 60 vuoden ajaksi 1.12.2020 - 30.11.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1006,16 euroa vuodessa.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere