§ 331 Asuntotontin 837-78-7318-1 (Hervantajärvi) varausajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6278/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

23.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto-ja kiinteistölautakunnan 23.10.2019 §:ssä 148 tekemällä päätöksellä on tontille Hervantajärvi-7318-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty samalla varata tontti Rakennusliike Lapti Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (2800/8400), YH-Tammi Oy:lle (2800/8400) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/8400) 30.4.2020 asti.

Yhtiöt ovat pyytäneet kirjeellään 16.4.2020 tontin varausajan jatkamista. Varausaikaa voidaan jatkaa 31.10.2020 asti suunnitelmien ja ennakkomarkkinoinnin jatkamiseksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Rakennuslike Lapti Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (2800/8400), YH-Tammi Oy:lle (2800/8400) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/8400) varatun tontin Hervantajärvi-7318-1 varauksen voimassaoloaikaa jatketaan 31.10.2020 asti entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere