§ 417 Asuntotontin 837-78-7318-1 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3203/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 148 on tontille 837-78-7318-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Rakennusliike Lapti Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (2800/8400), YH-Tammi Oy:lle (2800/8400) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/8400) 30.4.2020 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 23.4.2020 § 331 31.10.2020 asti.

Rakennusliike Lapti Oy:n tuotanto on vapaarahoitteista omistusasumista, YH-Tammi Oy:n tuotanto valtion tukemaa lyhyen korkotuen mukaista vuokra-asuntotuotantoa ja TA-Asumisoikeus Oy:n tuotanto valtion tukemaa pitkän korkotuen asumisoikeustuotantoa.

Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon (omistusasuminen ja lyhyt korkotuki) luovutettavan rakennusoikeuden (5600/8400) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 2.759,75 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 54.311,88 euroa).

Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavan rakennusoikeuden (2800/8400) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 948,66 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 18.669,63 euroa).

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (240 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Yhtiöt ovat pyytäneet 14.5.2020 lähettämillään hakemuksillaan tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Rakennusliike Lapti Oy on perustanut yhtiön Asunto Oy Hervantajärven Aarre, Tampere.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.6.2020 alkaen. Tontin varausaika päättyy 31.5.2020.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7318-1 pinta-ala on 3995 m2 ja asuinrakennusoikeus 8000+yht 400 k-m2.

Korttelin 7318 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7318-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7318-5. Korttelin asuintonttien 1,2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Hervantajärven Aarre, Tampere -nimiselle yhtiölle (2800/8400), YH-Tammi Oy:lle (2800/8400) ja TA-Asumisoikeus Oy:lle (2800/8400) vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7318-1, 60 vuoden ajaksi 1.6.2020 - 31.5.2080. 

Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (5600/8400) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 2.759,75 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 54.311,88 euroa).

Valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (2800/8400) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi on vahvistettu 948,66 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 18.669,63 euroa).

Markkinahinnan ja ARA-hinnan välinen erotus on korvausta yleistä taloudellista etua koskevan palvelun toteuttamisesta (ns. SGEI-tukea, Komission päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, 2012/21/EU, EUVL L7/2012).

Vuokrauksen kohteena olevalle osuudelle ei saa rakentaa muuta kuin ARA-asuntotuotantoa. Mikäli osuudelle rakennetaan muuta kuin ARA-tuotantoa, on vuokralainen velvollinen maksamaan kaupungille käyvän markkinahinnan (240 euroa/k-m2) ja ARA-hinnan välisen erotuksen.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontin varausaika päättyy 31.5.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere