§ 344 Asuntotontin 837-78-7318-2 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6281/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

29.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 149 on tontille 837-78-7318-2 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Jatke Pirkanmaa Oy:lle ja Premico Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun 30.4.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 3.104,72 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 61.100,89 euroa).

Jatke Pirkanmaa Oy on pyytänyt 22.4.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustettavien yhtiöiden lukuun. Hakemuksen mukaan Premico Oy on luopunut hankkeesta ja Jatke Pirkanmaa Oy on valmis toteuttamaan hankkeen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vapaarahoitteisena asuntotuotantona. Tuotannosta osa on omistus- ja osa vuokra-asuntotuotantoa.

Premico Oy on vahvistanut luopumisensa 28.4.2020 tulleella sähköpostilla.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat, lukuun ottamatta taide-ehdotusta, joka tulee esittää rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Tontti voidaan vuokrata 1.5.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7318-2 pinta-ala on 3.885 m2 ja asuinrakennusoikeus 6.000+yht 300 k-m2.

Korttelin 7318 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7318-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7318-5. Korttelin asuintonttien 1,2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Jatke Pirkanmaa Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7318-2, 60 vuoden ajaksi 1.5.2020 - 30.4.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 3.104,72 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 61.100,89 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere