§ 305 Asuntotontin 837-78-7318-4 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2312/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 150 on tontille 837-78-7318-4 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Lujatalo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 30.4.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 2.069,82 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 40.734,06 euroa).

Lujatalo Oy on pyytänyt 2.4.2020 lähettämällään kirjeellään tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustamalleen yhtiölle Asunto Oy Tampereen Joutsenpuistolle.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat, joten tontti voidaan vuokrata 1.5.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7318-4 pinta-ala on 2.285 m2 ja asuinrakennusoikeus 4000+yht 200 k-m2.

Korttelin 7318 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7318-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7318-5. Korttelin asuintonttien 1,2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Joutsenpuistolle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7318-4, 60 vuoden ajaksi 1.5.2020 - 30.4.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on  2.069,82 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 40.734,06 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere