§ 645 Asuntotontin 837-78-7319-2 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5319/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 152 on tontille 837-78-7319-2 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Sato-Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 30.4.2020 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 27.4.2020 § 336, 31.10 2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 5 174,54 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 101 834,94 euroa).

Sato-Asunnot Oy on pyytänyt 15.9.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella yhtiöille: Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniitynkuja 5 (osuus 7187/10500) ja Asunto Oy Hervantajärven Helmi, Tampere (osuus 3313/10500). Tontti on tarkoitus jakaa myöhemmin kahdeksi erilliseksi tontiksi.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat, lukuunottamatta taide-ehdotusta, joka tulee olla hyväksytetty ennen rakennusluvan myöntämistä. Tontti voidaan vuokrata 1.11.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7319-2 ,Heittoniitynkuja 5/Makkarajärvenkatu 58 pinta-ala on 6 326 m2 ja rakennusoikeus 10 000+yht 500 k-m2.

Korttelin 7319 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7319-4 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7319-3. Korttelin asuintonttien 1 ja 2 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 3 ja 4, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Yhtiöille: Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniitynkuja 5 (osuus 7187/10500)  ja Asunto Oy Hervantajärven Helmi, Tampere (osuus 3313/10500) vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7319-2 , 60 vuoden ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 5174,54 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 101 834,94 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere