§ 595 Asuntotontin 837-78-7319-6 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5472/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

6.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 23.10.2019 § 151 on tontille 837-78-7319-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Peab Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun 30.4.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 4.139,63 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 81.467,92 euroa).

Tontin varaajan aloitteesta tontti 1 on jaettu erillisellä tonttijaolla kolmeksi tontiksi: 837-78-7319-5, 6 ja 7.

Tonttijaon yhteydessä huomattiin, että tontin 1 vuokra on alun perin hinnoiteltu virheellisesti, sillä hinnoittelussa on otettu huomioon ainoastaan asuinrakennus- ja yhteistilojen rakennusoikeus eli yhteensä 8.400 k-m2; liikerakennusoikeus 800 k-m2 on jäänyt huomioimatta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 13.5.2020 § 68 tekemällä päätöksellä on tonteille vahvistettu uudet perusvuokrat. Samalla päätöksellä on päätetty vuokrata tontti 5 pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella ja jatkettu tonttien 6 ja 7 varausta 31.10.2020 asti siten, että tontin 6 varaaja on Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kaisla ja tontin 7 Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Sara.

Peab Oy on pyytänyt tontin 837-78-7319-6 vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Yhtiö on pyytänyt saada aloittaa tontilla louhintatyöt, joten tontti tulisi vuokrata 1.10.2020 alkaen. Tontin varausaika päättyy 30.9.2020.

Asuinkerrostalotontin 837-78-7319-6 pinta-ala on 1 772 m2 ja asuinrakennusoikeus 3 169+yht125 k-m2. Tontille on vahvistettu elinkustannusindeksiin sidotuksi perusvuokraksi 1.623,33 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 31.947,13 euroa).

Alkuperäisen varauspäätöksen mukaan tontin varaajan tulee toteuttaa tontille liiketilaa, johon edellytetään päivittäistavarakauppaa. Toteutetun tonttijaon jälkeen liiketila sijoittuu tontille 7. Peab Oy on ilmoittanut, että kaupan toimija on Pirkanmaan Osuuskauppa. Lisäksi yhteistyökumppanina hankkeessa on Taaleri Vuokrakoti Ky. Tonteille on tarkoitus toteuttaa sekä vapaarahoitteisia omistusasuntoja että ARA:n lyhyen korkotuen vuokra-asuntoja.

Korttelin 7319 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7319-4 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7319-3. Korttelin asuintonttien 2, 5, 6 ja 7 rakentajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 3 ja 4, mitkä tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Hervantajärven Kaislalle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7319-6, 60 vuoden ajaksi 1.10.2020 - 30.9.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 1.623,33 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 31.947,13 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Tontin 837-78-7319-6 varausaika päättyy 30.9.2020.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere