§ 532 Asuntotontin 837-78-7320-2 (Hervantajärvi) varausajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2376/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto-ja kiinteistölautakunnan 15.4.2020 §:ssä 52 tekemällä päätöksellä on tontille Hervantajärvi-7320-2 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty samalla varata tontti Avain Yhtiöt Oy:n/ konserniin kuuluvan tytäryhtiön perustamien yhtiöiden nimiin 31.10.2020 asti.

Yhtiö on pyytänyt kirjeellään 1.9.2020 tontin varausajan jatkamista. Varausaikaa voidaan jatkaa 30.4.2021 asti suunnitelmien jatkamiseksi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Avain Yhtiöt Oy:n/ konserniin kuuluvan tytäryhtiön perustamien yhtiöiden nimiin varatun tontin Hervantajärvi-7320-2 varauksen voimassaoloaikaa jatketaan 30.4.2021 asti entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere