§ 675 Asuntotontin 837-78-7320-3 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6371/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

10.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 15.4.2020 § 51 on tontille 837-78-7320-3 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Gradina Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.10.2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 2 074,39 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 40824 euroa).

Gradina Oy on pyytänyt 28.10.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustamalleen As Oy Tampereen Hervannan Koroneiki- nimiselle yhtiölle. 

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.11.2020 alkaen.

Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7320-3, Makkarajärvenkatu 42 pinta-ala on 2530 m2 ja asuinrakennusoikeus 4000+yht 200 k-m2.

Korttelin 7320 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7320-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7320-5. Korttelin asuintonttien 1, 2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

As Oy Tampereen Hervannan Koroneiki- nimiselle yhtiölle vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7320-3, 60 vuoden ajaksi 1.11.2020 - 31.10.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 2 074,39 euroa vuodessa (tämän hetkinen vuosivuokra 40 824 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere