§ 4 Asuntotontin 837-78-7320-4 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7757/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksellä 15.4.2020 § 53 on tontille 837-78-7320-4 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti VRP Länsi-Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 31.10.2020 asti. Varausaikaa on sittemin jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 23.10.2020 § 635 30.4.2021 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 3370,88 euroa vuodessa.

VRP Länsi-Suomi Oy on pyytänyt 18.12.2020 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella perustamilleen Asunto Oy Tampereen Kellotalvikki (osuus 4224/6825) ja Asunto Oy Tampereen Valkolehdokki (osuus 2601/6825)- nimisille yhtiöille. 

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontti voidaan vuokrata 1.1.2021 alkaen.

Kyseinen tontti, Makkarajärvenkatu 44 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AKR) oleva tontti, jonka pinta-ala on 4078 m2 ja asuinrakennusoikeus 6500+yht 325 k-m2

Korttelin 7320 autopaikat sijoittuvat LPA-tontille 7320-6 ja yhteiset pelastus/kulkutiet AH-tontille 7320-5. Korttelin asuintonttien 1, 2, 3 ja 4 varaajien tulee yhdessä suunnitella ja toteuttaa tontit 5 ja 6, jotka tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Tontin varausaika päättyy 31.12.2020.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Kellotalvikki (osuus 4224/6825) ja Asunto Oy Tampereen Valkolehdokki (osuus 2601/6825) - nimisille yhtiöille vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7320-4, 60 vuoden ajaksi 1.1.2021 - 31.12.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 3370,88 euroa vuodessa.

Tontin varausaika päättyy 31.12.2020.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere