§ 160 Asuntotontin 837-78-7324-1 (Hervantajärvi) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1648/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä 23.10.2020 § 130 on tontille 837-78-7324-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Betoco Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 30.4.2021 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 985,31 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 19 450,02 euroa).

Betoco Asunnot Oy on pyytänyt 1.3.2021 lähettämällään hakemuksella tontin vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Betoco Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Tontista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat lukuunottamatta taide-ehdotusta, joka tulee esittää rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Tontti voidaan vuokrata 1.5.2021 alkaen.

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AKR) olevan tontin 837-78-7324-1, Kaakamonkaari 2, pinta-ala on 3 162 m2 ja asuinrakennusoikeus 1 900+yht95 k-m2

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Betoco Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-78-7324-1, 60 vuoden ajaksi 1.5.2021 - 30.4.2081 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 985,31 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 19 450,02 euroa).

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere