§ 763 Asuntotonttien 837-327-7643-3-8 (Vuores) vuokraaminen ja tontin 9 varauksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2683/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoima ja kilpailukyky palvelualueen johtajan 18.4.2019 § 51 tekemällä päätöksellä on tonteille 837-327-7643-3-9 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontit ryhmittymälle: *********1.5. - 31.10.2019.

Tontit oli varattu ryhmittymällä vuoden vaihteessa 2018-2019 järjestetyn tonttihaun perusteella. Kyseiset tontit olivat haettavana ryhmärakennuttajille.

Varauspäätöksen mukaan tonteille voi rakentaa seitsemän erillistaloa ja hakijaryhmään tuli kuulua hakuvaiheessa vähintään neljä jäsentä. Ryhmää tulee täydentää vuoden sisällä varauspäätöksestä seitsemän jäsenen kokoiseksi niin, että ryhmässä on edustaja jokaisen erillispientalon rakennuttaja/asukastaloudesta.

Varauspäätöksen tekemisen jälkeen ********* ovat luopuneet omalta osaltaan varauksesta.

Joulukuun 1. päivänä saapuneella hakemuksella ryhmä on pyytänyt tonttien vuokraamista seuraavasti:

837-327-7643-3 *********

837-327-7643-4 *********

837-327-7643-5 *********

837-327-7643-6 *********

837-327-7643-7 *********

837-327-7643-8 *********

Tonteista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat, joten tontit voidaan vuokrata ryhmän toivomalla tavalla 1.11.2019 alkaen pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla.

Tontin 837-327-7643-9 osalta varausta voidaan jatkaa 30.4.2020 asti siten, että 1.11.2019 alkaen tontin varausmaksu on 105 euroa kuukaudessa ja tontin varaajina ovat ********* Muutoin varaus jatkuu entisin ehdoin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200.000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Tonttien pinta-alat, rakennusoikeudet ja vuokrat ovat seuraavat:

Kiinteistötunnus Pinta-ala

Rakennus-

oikeus

Tämän-

hetkinen

vuosivuokra,

keski-indeksi

1948/2018

Indeksilukua 100

vastaava perus-

vuokra/euroa

837-327-7643-3 583 160+30 2769 142,17
837-327-7643-4 422 160+30 2322 119,21
837-327-7643-5 414 160+30 2300 118,07

837-327-7643-6

414 160+30 2300 118,07
837-327-7643-7 414 160+30 2300 118,07
837-327-7643-8 414 160+30 2300 118,07
837-327-7643-9 495 160+30 2525 129,62

Päätös

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7643-3, 50 vuoden ajaksi (1.11.2019 - 31.10.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.769 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 142,17 euroa).

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7643-4, 50 vuoden ajaksi (1.11.2019 - 31.10.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.322 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 119,21 euroa).

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7643-5, 50 vuoden ajaksi (1.11.2019 - 31.10.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.300 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 118,07 euroa).

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7643-6, 50 vuoden ajaksi (1.11.2019 - 31.10.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.300 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 118,07 euroa).

********* vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7643-7, 50 vuoden ajaksi (1.11.2019 - 31.10.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.300 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 118,07 euroa).

*********vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-327-7643-8, 50 vuoden ajaksi (1.11.2019 - 31.10.2069). Tämän hetkinen vuosivuokra on 2.300 euroa (indeksilukua 100 vastaava perusvuokra 118,07 euroa).

Mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta alennetaan perittävää tontinvuokraa 50 %:lla ensimmäisen viiden vuoden ajalta rakennuksen käyttöönottotarkastusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vuokralaiset ovat asuntokohtaisesti velvollisia allekirjoittamaan jätehuollon keräys- ja noutopalveluja tuottavan yhtiön kanssa liityntäsopimuksen koskien näiden palvelujen käyttöä, yhteiskeräyspaikkaa ja palvelutasoa sekä maksamaan liityntäsopimuksen mukaiset maksut.  

Muutoin vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Tontin 837-327-7643-9 osalta varausta voidaan jatkaa 30.4.2020 asti siten, että 1.11.2019 alkaen tontin varausmaksu on 105 euroa kuukaudessa ja tontin varaajina ovat *********. Muutoin varaus jatkuu entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere