§ 9 Asuntotonttien 837-37-5726-4 ja 5 (Linnainmaa) vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7679/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä 16.12.2019 § 147 on tontille 837-37-5726-3 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Ollikaisen Hirsirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 30.6.2020 asti. Varausaikaa on sittemmin jatkettu kiinteistöjohtajan päätöksellä 11.8.2020 § 493, 31.12 2020 asti. Tontille on vahvistettu perusvuokraksi 833,68 euroa vuodessa. 

Tontin varaajan aloitteesta tontti 3 on jaettu erillisellä tonttijaolla kahdeksi, jolloin on muodostunut tontit asuinrakennusten korttelialuetta (A) olevat tontit 837-37-5726-4 ja 5. Tontin 4, Hipunkatu 6, pinta-ala on 949 m2 ja rakennusoikeus 600+yht50 k-m2; tontin 5, Hipunkatu 8, pinta-ala on 1 618 m2 ja rakennusoikeus 750+yht50 k-m2.

Ollikaisen Hirsirakenne Oy on pyytänyt 21.12.2020 lähettämällään hakemuksella tonttien vuokraamista pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla Ollikaisen Hirsirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Tonteista on esitetty hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat. Tontit voidaan vuokrata 1.1.2021 alkaen.

Rakennusoikeuksien suhteessa jaettuna saadaan tontin 837-37-5726-4 elinkustannusindeksiin sidotuksi perusvuokraksi 373,72 euroa ja tontin 5 perusvuokraksi 459,96 euroa.

Asuintonttien 837-37-5726-1, 4 ja 5 autopaikat sijoittuvat korttelissa olevalle LPA-tontille 2; korttelin asuintonttien vuokralaisten tulee suunnitella ja toteuttaa LPA-tontti yhteistyönä. LPA-tontti tullaan vuokraamaan asuintonttien vuokralaisille asuintonttien vuokraamisen yhteydessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Ollikaisen Hirsirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-37-5726-4, 60 vuoden ajaksi 1.1.2021 - 31.12.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 373,72 euroa vuodessa.

Ollikaisen Hirsirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan asuntotarkoituksiin maanvuokralain (258/66) 3. luvun mukaisena asuntoalueen vuokrana tontti 837-37-5726-5, 60 vuoden ajaksi 1.1.2021 - 31.12.2080 siten, että elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidottu, indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 459,96 euroa vuodessa.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere