§ 154 Avustuksen myöntäminen hissin rakentamista varten - Asunto Oy Kyttälä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1744/10.04.02/2021

Päätöspäivämäärä

5.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen, puh. 050 571 2950, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hissien rakentamiskustannuksiksi on hyväksytty 587 630 euroa (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 23.2.2021).

Avustuksen kohteena olevat työt on saatettava loppuun siten, että avustus on maksettu 31.12.2023 mennessä.

Avustus maksetaan yhdessä erässä töiden valmistumisen jälkeen. Maksatusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitetty valtuutetun tarkastuslaitoksen hissitarkastustodistus ja selvitys toteutuneista kustannuksista.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikkö valvoo, että avustus käytetään päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen saaja on velvollinen tarvittaessa antamaan valvonnan suorittamista varten tarvittavat tiedot. Lisäksi kaupungin sisäisellä tarkastuksella on asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikön suorittaman valvonnan lisäksi oikeus tarkastaa avustuksensaajayhteisön hallintoa ja tilejä.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikkö voi määrätä avustuksen kokonaan tai osaksi takaisinmaksettavaksi, jos hakija on avustuksen saamiseksi antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen tai avustus on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on myönnetty. Palautettavalle määrälle on suoritettava sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (366/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Kiinteistöjohtaja päättää kaupungin varoista myönnettävistä hissiavustuksista. (Hs 17§ 2.4.1)

Päätös

Myönnetään 88 100 euroa kaupungin hissiavustusta Asunto Oy Kyttälä -nimiselle asunto-osakeyhtiölle (y-tunnus 4156218-7) kahden (2) hissin rakentamiseen Tampereella osoitteessa Aleksanterinkatu 33 sijaitsevaan asuinrakennukseen. Avustus myönnetään vuoden 2021 myöntämisvaltuudesta. Lopullinen avustus on 15 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään myönnetty määrä.

Avustus maksetaan tililtä 472000.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere