§ 19 BC Real Estate Oy:lle vuokrattujen alueiden 837-065-7133-0004-V0001 ja 837-065-7133-0005-V0001 vuokrasopimusten irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:159/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

12.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

BC Real Estate Oy:lle on 14.11.2017 allekirjoitetun sopimuksen perusteella vuokrattu 2979 m²:n suuruinen alue 837-065-7133-0004-V0001 osoitteesta Insinöörinkatu 11. Alue on ollut huoltoasemakäytössä.

Yhtiölle on lisäksi vuokrattu viereinen n. 750 m²:n suuruinen alue 837-065-7133-0005-V0001 pysäköintitarkoituksiin 14.11.2017 allekirjoitetun sopimuksen perusteella.

Vuokralainen on esittänyt pyynnön sopimusten irtisanomiseksi. Alueella on vireillä asemakaavamuutos, jonka mukaisesti alueen maankäyttö tulee tulevaisuudessa muuttumaan.

Alue 837-065-7133-0004-V0001 on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Alue 837-065-7133-0005-V0001 on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.

Tampereen kaupunki irtisanoo alueen 837-065-7133-0004-V0001 vuokrasopimuksen päättymään 30.6.2021. Alueen 837-065-7133-0005-V0001 vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.3.2021. Vuokralaisen tulee purkaa rakennukset, laitteet ja rakenteet viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä sekä esittää kaupungille riittävät selvitykset maaperän puhtaudesta. Kiinteistön maaperään tai pohjaveteen ei saa jättää toiminnasta peräisin olevia haitta-aineita sellaisia pitoisuuksia, jotka saattaisivat aiheuttaa tulevassa rakentamisessa ylimääräisiä kustannuksia. 

Voimassa olevan vuokrasopimuksen 12. kohdan perusteella purettavasta rakennuksesta kaupungin tulee maksaa lunastuskorvaus, joka on 60 % rakennuksen sellaisesta teknisestä arvosta, jossa rakennuksen ikä on otettu huomioon. Lunastushinnasta teetetään riippumaton arviointi.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

BC Real Estate Oy:lle vuokratun alueen 837-065-7133-0004-V0001 vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 30.6.2021.

BC Real Estate Oy:lle vuokratun alueen 837-065-7133-0005-V0001 vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.3.2021.

Vuokralaisen tulee purkaa alueella olevat rakennukset, laitteet ja rakenteet kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymisestä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere