§ 775 Ehdollinen päätös Tammelan Stadionin toteuttajan hankinnasta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5982/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tilapa.fi, hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 040 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8.2019 § 340 Tammelan stadion -hankkeen suunnittelun aiesopimuksen. Aiesopimuksen tarkoitus on hankkeen suunnittelun ja toteutuksen valmistelu niin, että se voidaan suunnitella ja toteuttaa allianssiselvityksessä (22.3.2019) kuvatulla integroidulla projektitoteutusmallilla (IPT). Sopijapuolet Tampereen kaupunki, YIT, JKMM Arkkitehdit Oy ja valittava stadionin toteuttaja jatkavat yhdessä hankkeen suunnittelua. Stadionin kilpailutuksen jälkeen tavoitteena on allianssitoteutuksen kehitysvaiheen käynnistäminen 31.1.2020 mennessä, rakentaminen 2021-2022 ja käyttöönotto kesällä 2023. Kaupunki kilpailuttaa stadionin toteutuksen julkisena hankintana ennen kehitysvaiheen (KAS) käynnistämistä siten, että YIT ei osallistu hankinnan valmisteluun, mutta voi osallistua tarjouskilpailuun.

Stadionin toteuttajan hankinta ylittää EU:n hankintarajan, ja se toteutetaan hankintalain mukaisella neuvottelumenettelyllä. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 19.8.2019, ja tarjouspyyntömateriaali oli vapaasti ladattavissa Haahtelan PRIS-järjestelmästä. Määräaikaan 20.9.2019 klo 13.00 mennessä osallistumishakemuksensa lähettivät Pohjola Rakennus Oy Suomi, SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Arviointiperusteet ja niiden painoarvot olivat:

- laatu 70%

- hinta 30%

Laadulliset arviointiperusteet ja niiden painoarvot olivat seuraavat:

- tiimireferenssit 15%

- projektinjohto- ja yhteistyökyky 20%

- projektisuunnitelma 35%

Hankintaprosessin aikana tehtiin kaksi tarjoajien valintaa koskevaa päätöstä. Tarjousvaiheeseen 1 valittiin osallistumishakemusten perusteella kaikki em. kolme tarjoajaa (viranhaltijapäätös 27.9.2019 § 625). Tämän jälkeen alustavien tarjousten perusteella valittiin myös tarjousvaiheeseen 2 kaikki em. tarjoajat (viranhaltijapäätös 21.10.2019 § 657).

Tarjousvaiheessa 2 järjestettiin tarjoajakohtaisesti sopimusneuvottelu ja kehitystyöpaja. Sopimusneuvotteluissa käytiin tarjoajien kanssa läpi IPT-sopimus, allianssisopimus, kaupalliset ehdot, korvattavat kustannukset ja palkkion tarjoaminen. Kehitystyöpajojen tarkoituksena oli integroida hankkeen osapuolia, kehittää hanketta, tukea tarjoajia tarjousten laatimisessa sekä mahdollistaa projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn arviointi.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoajia lähettämään lopulliset tarjouksensa. Määräaikaan 5.12.2019 klo 13.00 mennessä tarjouksensa jättivät Pohjola Rakennus Oy Suomi, SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy, joiden kaikkien tarjous täytti asetetut vähimmäisvaatimukset.

Laatuosaan sisältyneet tiimireferenssit oli jätetty ja pisteytetty aiemmin tarjousvaiheessa 1. Projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn sekä projektisuunnitelman arviointien perustelumuistiot ovat tämän päätöksen liitteenä (liitteet 2 ja 3). Lopuksi Tilaaja avasi ja pisteytti hintatarjoukset.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Pohjola Rakennus Oy Suomi, jonka kokonaispistemäärä oli 97.51 ja hankintamenettelyn mukainen palkkio 8 prosenttia toteutuskustannuksista. Kaikkien tarjousten tarkemmat pisteet ovat nähtävissä päätöksen mukana olevista liitteistä.

Tarjousten arvioinnin suoritti Tilaajan arviointiryhmä, johon kuuluivat hankepäällikkö Antti Lakka ja hankeinsinööri Panu Hirvonen. Hankintakonsulttina toimi Vison Oy, asiantuntijoinaan Jani Saarinen, Antti Piirainen ja Juho Laine. Lisäksi hankintaprosessin läpivientiin ovat osallistuneet Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, lakimies Janne Kytö ja hankepäällikkö Jarmo Viljakka.

Päätös

Sopimus Tammelan Stadionin toteuttamisesta tehdään Pohjola Rakennus Oy Suomen (ly-tunnus 2539942-5) kanssa hankintamenettelyn mukaisen palkkion ollessa 8 prosenttia toteutuskustannuksista.

Hankintapäätös sitoo tarjoajia heti ja Tampereen kaupunkia vasta, kun hankinnasta on tehty kirjalliset kehitysvaiheen IPT- ja allianssisopimukset, kun Tampereen kaupunginhallitus on tehnyt hankkeen toteutuspäätöksen ja kun päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella vaan vasta allekirjoitetuilla sopimuksilla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere