§ 248 Elisa Oyj:lle vuokratun (837-599-1-0) Tammerkoski,  tukiaseman vuokrasopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1327/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Are Oy on Elisa Oyj:n antamalla 11.1.2019 päivätyllä valtakirjalla anonut noin 380 m²:n suuruisen 14.5.2019 päättyvän maanalaisen laitesuojan ja radiomaston tilasta Tammerkoski RN:o 1 (837-599-1-0) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi.

Vuoden 2019 vuosivuokra on 2 337,60 euroa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 15.5.2019 alkaen 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 14.5.2029. Tässä yhteydessä sopimuksen perusvuokraa tulisi tarkistaa siten, että se olisi 15.5.2019 alkaen 136,00 euroa (tämän hetkinen vuosivuokra 2 649,28 euroa). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Päätös

Elisa Oyj:lle vuokratun noin 380 m²:n suuruisen maanalaisen laitesuojan ja radiomaston tilasta Tammerkoski RN:o 1 (837-599-1-0) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 14.5.2029.

Alueelle vahvistetaan 15.5.2019 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi yhteensä 136,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2 649,28 euroa) muiden vuokraehtojen pysyessä ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekhlom

Organisaatiotieto

Tampere