§ 527 Elisa Oyj:lle vuokratun alueen tilasta 837-583-2-81-V0010 sopimuksen jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5078/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                            

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Are Oy on Elisa Oyj:n toimeksiannosta pyytänyt noin 200 m²:n suuruisen 31.12.2020 päättyvän matkaviestintukiaseman alueen tilasta Ojalanmaat RN:o 2:81 (837-583-2-81-V0010, ent. kiinteistötunnus 837-590-14-0-V0003) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi.

Vuoden 2020 vuosivuokra on 341,25 euroa ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa voitaisiin jatkaa 1.1.2021 alkaen 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 31.12.2030. Tässä yhteydessä sopimuksen perusvuokraa tulisi tarkistaa siten, että se olisi 1.1.2021 alkaen 18,00 euroa (tämän hetkinen vuosivuokra 354,24 euroa). Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Elisa Oyj:lle vuokratun noin 200 m²:n suuruisen matkaviestintukiaseman alueen tilasta Ojalanmaat RN:o 2:81 (837-583-2-81-V0010) vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 1.1.2021 alkaen 10 vuodella siten, että sopimus päättyy 31.12.2030.

Alueelle vahvistetaan 1.1.2021 alkaen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 18,00 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 354,24 euroa) muiden vuokraehtojen pysyessä ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere